07 July, 2020

Förstorade bröst hos män

(Gynekomasti)

Orsak(-er)

Obalans mellan hormonerna östrogen och androgen eller testosteron i kroppen.
Är oftast ett normaltillstånd i puberteten, östrogen dominerar innan testosteronnivåerna når vuxennivåer. Normalt med bröstkörtelförstoring även vid fetma och vid rikligt ölintag (öl innehåller östrogen).
Mediciner: Östrogenpreparat, anabola steroider, spironolakton, amilorid, H2-receptorblockerare, fentiaziner, fluoxetin, bikalutamid. Även flera naturpreparat med östrogen effekt.
Sjukdomar: Binjurebarkssjukdomen Aldosteronism, binjurecancer, hjärtinkompensation, testikelsjukdomar (t.ex. Klinefelters syndrom, testikeltumörer), förhöjd ämnesomsättning (hypertyreos), leverförfettning, bröstcancer.

Symtom

Ensidig eller dubbelsidig bröstkörtelutveckling hos män.
Ensidig gynekomasti skall ge misstanke på bröstcancer.

Utredning

Patientens egen sjukdomsberättelse beträffande eventuella läkemedel. Kroppsbyggare som använder anabola steroider?
Undersökning av bröstkörtlarna och testiklarna. Könsbehåring?
Prover: Allt efter klinisk misstanke; S-K, S-Krea, sänka (SR), ämnesomsättningsproverna S-TSH och fritt T4, ev. S-Testosteron. Dessutom kontrolleras leverproverna ALAT, ALP, GT och CDT.
Ultraljud av bröstkörtlarna görs vid misstanke om cancersjukdom.

Behandling

Om det hela ser ofarligt ut kan man avvakta med vidare åtgärder. Bröstkörtelförstoringen i tonåren försvinner efter några år.
Vid besvärande bröstkörtelförstoring och vid cancermisstanke: remiss till hormonsjukdomspecialist (endokrinolog).