03 July, 2020

Addisons sjukdom

Definition

Bristande produktion av kortisonliknande hormon (kortikosteroider) i binjurebarken.

Orsak(-er)

Autoimmun sjukdom som framför allt drabbar binjurebarken. Detta tillstånd brukar kallas primär binjuresvikt, eller Addisons sjukdom.
Addisons sjukdom har relation med andra autoimmuna sjukdomar, exempelvis sköldkörtelinflammation (struma), diabetes typ 1, förlust av pigmentbildande celler i överhuden (vitiligo), håravfall (alopeci).
Sjukdomen förekommer även i samband med andra sjukdomar eller tillstånd sk sekundär sviktande binjurebarksfunktion. Ses till exempel vid långvarig behandling med kortison i höga doser, vid dottertumörer till cancer, tuberkulos och tumörer i undre hjärnbihanget (hypofysen).

Symtom

Trötthet, svaghet, saltbegär, avmagring, illamående, kräkningar, koliksmärtor, värk, yrsel, diarré, menstruationsrubbning.
I samband med infektion eller större skada kan situationen för patienter med Addisons sjukdom snabbt försämras och patienten blir akut svårt allmänpåverkad, sk Addisonkris.

Status

Avmagring, hjärtklappning, ökad pigmentering i handflator, fotsulor, knä- och armveck och på solbrända hudytor. Högt S-K, lågt S-Na. Lätt förhöjda S- Kreatinin, S-kalcium och ämnesomsättningshormonet TSH. ASAT ofta högre än ALAT. Lågt blodtryck, ffa i stående.

Alternativa överväganden

”Maginfluensa”, diabetes, akut buksjukdom, elakartad sjukdom, underfunktion i det undre hjärnbihanget (hypofysen).

Utredning

Blodvärde (Hb), blodsocker (P-glukos), S-Na, S-K, S- kortisol (morgonvärde!), S-Kreatinin, ämnesomsättningstest (TSH), S-kalcium, vita blodkroppar (LPK), blodplättar (TPK), räkning av olika typer av vita blodkroppar (diff), leverprover, urinsticka. EKG.
Lungröntgen kan övervägas.

Behandling

Vid Addisonkris skall patienten ha akutremiss till sjukhus då detta är ett livshotande tillstånd!
Vid lång transportväg ges hydrokortison injektion 100 mg i.v. samt 100 mg i.m.
Vid ej akut tillstånd ges remiss till endokrinologklinik eller internmedicinsk klinik.