24 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Normala blåsljud

(Fysiologiskt blåsljud)

Orsak(-er)

Det ljud som normalt hörs genom de virvelströmmar som uppkommer då blodet förs från hjärtats olika hålrum (förmak och kammare).

Status

Ett ”mjukt” blåsljud hörs med stetoskopet placerat mellan 2:a och 3:e revbenet. Ljudet hörs tydligare hos yngre, magra patienter liksom på patienter med blodbrist, feber, hjärtklappning. Dessutom hörs ljudet tydligare i samband med graviditet.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom