03 July, 2020

Lungödem

Definition

Vätskefyllnad i lungornas luftförande blåsor (alveoler).

Orsak(-er)

Hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt, sviktande hjärtfunktion, sjukdom i hjärtats klaffar, oregelbunden hjärtrytm.
Övriga: Lungsjukdomar, förgiftning, svetsgaslunga, övervätskning m.fl.

Symtom

Hosta med vitt eller rosafärgat, fradgande upphostat slem. Andnöd, ångest. Kallsvett, hjärtklappning. Blåfärgade läppar.

Åtgärd(-er)

Vid undersökning av lungorna hörs typiska andningsbiljud s.k. lösa rassel.

Behandling

Omedelbar sjukhuskontakt.
Förbered patienten för ambulanstransport.

  • Låt patienten halvsitta upp med huvudet högt och benen lågt.
  • Ge syrgas, gärna i näskateter 2 – 3 l/min. Till KOL-patienter dock endast 1 l/min.
  • Sätt en nål i blodbanan för ev. injektioner (i.v. infart).
  • Nitroglycerintablett under tungan om systoliskt blodtryck är över 100 mmHg
  • Injektion av vätskedrivande medel t.ex. furosemid 20–40 mg direkt i blodbanan (intravenöst). Kan upprepas efter 30-60 minuter.
  • Ev injektion av morfin 2,5–10 mg intravenöst om patienten har svår smärta.