02 August, 2020

Lågt blodtryck

Definition

Ortostatiskt lågt blodtryck: sjunkande blodtryck under samtidig ökning av hjärtslagsfrekvensen dvs pulsen.
Posturalt lågt blodtryck: sjunkande blodtryck vid ändring av kroppsläget. Hjärtats slagfrekvens ökar inte utan förblir oförändrad.

Orsak(-er)

Ortostatiskt lågt blodtryck: Lång spenslig kroppsbyggnad, sviktande hjärtfunktion, för låg produktion av hormonet kortisol från binjurarna (Addisons sjukdom) eller annan hormonell sjukdom.
Ortostatiskt lågt blodtryck ses också efter infektion, avmagring, cancer, långvarigt sängläge, låg blodvolym, åderbråck.

Posturalt lågt blodtryck:
Framförallt äldre personer eller patienter med neurologiska sjukdomar.

Symtom

Både ortostatiskt och posturalt lågt blodtryck ger patienten trötthet, yrsel och en tendens till svimning. Svimningstillstånden ser man oftare hos patienter med posturalt lågt blodtryck.

Utredning

Blodtrycksmätning görs med patienten i liggande ställning. Därefter i stående ställning efter 5-8 minuter.
Vid ortostatisk hypotoni sjunker det systoliska blodtrycket (det övre blodtrycket) obetydligt (10-20 mm Hg) medan det diastoliska trycket (det lägre) stiger något. Hjärtfrekvensen ökar med mer än 25 slag per minut.
Den vidare utredning styrs av eventuella misstankar om bakomliggande sjukdom.
Kontrollera patientens läkemedelsanvändning.
Kontrollera dessutom blodvärde (Hb) och saltbalans (elektrolyter).

Behandling

Läkemedel som drar ihop blodkärlen (vasokonstringerande) kan prövas. I övrigt inriktas behandlingen mot utlösande orsaken.
Uppmuntra fysisk aktivitet.