Känsla av hjärtklappning

(Palpitationer / Hjärtpalpitationer)

Definition

Ersättningsslag i hjärtat som startas från ett område i förmak eller kammare utanför själva sinusknutan varifrån hjärtslagen normalt utlöses. Elektrisk aktivitet från sådana områden åtföljs av sammandragning av hjärtkammarmuskulature.

Orsak(-er)

Oftast kan inga sjukliga förändringar påvisas hos individ utan andra hjärtsymtom än ersättningsslagen.
Hjärtsjukdom kan dock ligga bakom om rikligt med extraslag.

Diagnos

För beskrivning av alla dessa tillstånd vg se respektive avsnitt i detta kapitel.
På EKG smala komplex i samband med hjärtklappning är mer sällan förenade med hjärtsjukdom. Sådana oregelbundna snabba hjärtslag kan endera vara sk Sinustakykardi, Förmaksflimmer/Förmaksfladder, Ektopisk förmakstakykardi, Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi (PSVT) liksom Ortodrom WPW- takykardi.
På EKG breda komplex i samband med hjärtklappning är oftast förenade med hjärtsjukdom. Vanligaste oregelbundna hjärtrytmen är ventrikeltakycardiär (VT). Andra möjligheter är Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi med grenblock liksom Antedrom WPW- takykardi.
Enstaka extraslag är oftast Supraventrikulär extrasystoli (SVES) eller Ventrikulär extrasystoli (VES).
Regelbundna extraslag är Sinustakykardi, Förmaksflimmer/Förmaksfladder, Ventrikelflimmer, Supraventrikulär extrasystoli (SVES), Ventrikulära extrasystolier (VES) eller Ventrikeltakykardi (VT).

Alternativa överväganden

Oregelbundna impulser från sinusknutan i höger förmaksvägg (sinusarytmi), blodbrist (anemi), panikångest, hög ämnesomsättning (hypertyreos), dåligt fungerande hjärta (hjärtinkompensation).

Utredning

Patientens sjukhistoria gås igenom.
OBS till varningssignalerna vilka kan vara svimning eller svimningskänsla, bröstsmärtor, andnöd, försämrad kondition, ökande besvär vid ansträngning.
EKG samt sedvanlig hjärtundersökning.
Vid tätt eller regelbundet återkommande extraslag kontrolleras blodvärde (Hb), ämnesomsättningsprovet TSH samt eventuellt kroppens saltbalans (elektrolyter)
Vid misstanke på hjärtsjukdom görs ett arbetsprov och eventuellt ett ultraljud av hjärtat (UCG). Eventuellt görs också ett bandspelar-EKG.

Uppdaterad: 2017

2 Kommentarer

  1. Maria skriver:

    Förslag till alternativa överväganden: Har pat en överrörlighet, ev diagnos HMS, EDS, titta efter dysautonomi, POTS som ger ojämn hjärtrytm eller blåsljud. Hänvisar till pubmed eller genetikernas sida som har nimh i länkadressen… Gör det INNAN ni säger de har ångest.

    • Susanne skriver:

      Hej Maria! Under rubriken diagnos framgår de vanligaste orsakerna. De fångar även upp hjärtklappningsbesvär vid de tillstånd du nämner.Mycket riktigt, som du säger, finns det många överväganden sjukvården har att göra innan en ångestdiagnos sätts.Tacksam om du vill utveckla det du beskriver så att en lekman lättare förstår, detta då Privatmedicin är skriven för att allmänheten skall få en inblick i hur vi inom sjukvården arbetar och tänker. Vi är tacksamma för alla inlägg som bidrar till detta. Mvh webbredaktören

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.