Hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation

(Myokardit / Perikardit)

Definition

Akut inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) eller hjärtsäcken (perikardit).

Orsak(-er)

Virus, bakterier, bakterieliknande organismer, protozoer och toxoplasma.
Ämnesomsättningssjukdomar, autoimmuna sjukdomar, hormonella processer liksom cancer, vissa läkemedel, strålning eller våld mot bröstkorgen.

Symtom

Ofta symtomfattigt. Bröstsmärta, ofta lägesrelaterad och förvärrad vid djupandning.Feber, känsla av oregelbunden hjärtrytm, trötthet, andningssvårigheter, hosta, ledsmärta och klåda. Vid hotande vätskefyllnad av hjärtsäcken vill patienten sitta upp.

Utredning

Patientens sjukhistoria och kroppsundersökningen är viktig:
Finns tecken på svullna blodkärl, blåsljud, skrapljud, gnidningsljud, temperaturstegring, pulsus paradoxus då pulsen försvinner vid inandnimg eller på vätskefyllnad i hjärtsäcken?
EKG-förändringar finns ofta men dessa är vanligen ospecifika. Ibland mer eller mindre generella ST-lyft, ofta med ett konkavt utseende. Dock är sk T-vågsinversion vanligast.
Laboratorieprover: sänka (SR), snabbsänka (CRP), vita blodkroppar (LPK), hjärtinfarktprover som kreatinkinas (CK-MB) och ev. Troponin-T samt leverprover.
Överväg remiss till sjukhus för inläggning och observation.
Fortsatt utredning riktas mot misstänkt grundsjukdom.
Lungröntgen och ev. ekokardiografi.

Behandling

Akutremiss till sjukhus vid generella ST-höjningar, feber, bröstsmärta, förhöjda hjärtenzymer, lågt blodtryck eller andnöd.
Vid lätta symtom och opåverkad patient kan man avvakta sjukdomsutvecklingen men fortfarande ha kontakt med patienten.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.