22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Förmaksfladder

Definition

Snabb, regelbunden förmaksaktivitet i hjärtat. Frekvens på 200-350 impulser per minut från sinusknutan i förmaket.

Orsak(-er)

Misstänk alltid förmaksfladder vid ihållande snabb hjärtrytm sk sinustakykardi med hjärtfrekvens på 140-150 slag/minut. Mekanismen bakom förmaksfladder kan vara en återkoppling av impulsen inom förmaken.
Liksom vid förmaksflimmer sker en blockering av impulsöverledningen i de specialiserade celler som ligger baktill och nedtill i höger förmak, den sk AV-noden. Alla impulser fortleds dock inte till hjärtats kamrar, kanske bara varannan till var fjärde impuls går vidare. Vid blockering av varannan impuls kan förmaksvågorna vara svåra att identifiera på EKG, varför undersökning av trycket i halspulsådrorna eller en EKG-undersökning via matstrupen kan underlätta diagnostiken.
Kammarfrekvensen är mindre oregelbunden än vid förmaksflimmer.

Diagnos

På EKG har förmaksvågorna samma utseende och de ger upphov till ett karakteristiskt sågtandsmönster i de avledningar som bäst registrerar förmaksaktiviteten, dvs avledningarna II samt V1 och V2.

Utredning

EKG.Ibland görs 24-timmars registrering av EKG, ffa om man misstänker attacker med att hjärtat rusar iväg.
Blodvärde (Hb), blodsocker, kroppens saltbalans (elektrolytstatus), ämnesomsättningsfunktionsprover (TSH och fritt-T4) samt ultraljudsundersökning av hjärtat för bedömning av hjärtklaffar, förmaksstorlek och hjärtkammarfunktion.

Behandling

Se avsnittet Förmaksflimmer.
Förmaksfladder är dessutom på en del sjukhus tillgängligt för behandling med sk RF-ablation. Denna metod innebär att en kateter förs in genom ett blodkärl till hjärtat. Väl där inne gör man en elektrisk isolering av det överaktiva området i förmaket genom uppvärmning.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom