22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Ektopisk förmaksrytm

Definition

I stället för i sinusknutan har det uppstått ett annat ställe i förmaksväggen som sänder ut elektriska impulser. Detta leder till att P-vågen på EKG får ett annorlunda utseende, ofta negativ eller dubbelriktad i avledningarna II och V2.

Orsak(-er)

Sinusknutans aktivitet kan hämmas vilket kan ske i samband med stimulering av vagusnerven eller vid påverkan av digitalis. Även kronisk lungsjukdom, saltbalansrubbning eller obehandlad hjärtsvikt kan utlösa denna extra impulsaktivitet.

Behandling

Behandling riktas mot utlösande orsak.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom