Blodproppsförebyggande åtgärder

Definition

Acetylsalicylsyra (ASA) som ges i blodproppsförebyggande syfte.

Behandling

 1. Vid akut hjärtinfarkt eller vid sk instabil angina: Acetylsalicylsyra (ASA) 160 mg, 2 x 1 som startdos + klopidogrel 300 mg.
 2. Efter akut hjärtinfarkt eller vid instabil angina ges ASA 75 mg x 1 + under tre månader klopidogrel 75 mg 1×1. Dessa doser oavsett om patienten kranskärlsopererats eller ej. Klopidogrelbehandlingen ges under en kortare tid om det finns risk för blödningskomplikationer.
 3. Ischemisk hjärtsjukdom t ex stabil kärlkramp och tillstånd efter hjärtinfarkt: ASA 75 mg 1×1.
 4. Demens, om det finns ett samband med stroke:ASA 75 mg, 1 x 1.
 5. Förmaksflimmer: ASA 160 mg, 2×1 till pat under 60 år utan andra riskfaktorer. Ges även till patient med förmaksflimmer även om inte förstahandsmedlet warfarin kan ges.
 6. Vid sjukdom i armarnas och benens artärer sk perifer artärsjukdom:
  ASA 75 mg, 1×1.
 7. Efter sk Ischemisk stroke eller TIA: ASA 300 mg som startdos. Ges dock inte om blodproppslösande behandling är aktuell.
 8. Efter ischemisk stroke eller TIA: ASA 75 mg 1×1, eventuellt i kombination med dipyridamol 200mg 1×2.
 9. Återinsjuknande i ischemisk stroke eller TIA trots ASA: ASA 75 mg, 1×1 + under två år dipyridamol 200 mg 1×2. Alternativ är ASA + Asasantin Retard 1×2..
 10. Efter kranskärlsoperationen PTCA med metallstent: ASA 75 mg, 1×1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg, 1×1 i en månad. Vid läkemedelsstent ges ASA 75 mg, 1×1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg 1×1 i tolv månader.

ASA kan ges även om det finns ett hinder för patienten att ta warfarin.
Blodpropp i de venösa blodkärlen (venös trombos): Utgör ingen indikation för ASA-behandling.
ASA skall inte heller ges till frisk individ, utan andra riskfaktorer, i hjärt-kärlsjukdomsförebyggande syfte. Riskminskningen vägs ej upp av den ökade risken för blödningskomplikationer.
Inför planerad operation skall patienten sluta med sin ASA-behandling 3 dygn innan operationen om patienten tar ASA i lågdos (under 1 g/dygn).
Högdos-ASA behandlade patienter med över 1 g ASA/dygn skall sluta ta sitt ASA 7 dygn innan operation.

Tål inte patienten ASA utan får astma, snuva eller allergiska utslag av behandlingen ges istället klopidogrel.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.