Blåsljud vid mitralisklafförträngning

Definition

Förträngning av klaffen mellan hjärtats högra förmak
Andningssvårigheter och trötthet vid ansträngning. Förmaksflimmer. Sviktande hjärtfunktion. Blodiga upphostningar. Kärlkramp.

Orsak(-er)

Reumatisk klaffsjukdom.

Symtom

Andningssvårigheter och trötthet vid ansträngning. Förmaksflimmer. Sviktande hjärtfunktion. Blodiga upphostningar. Kärlkramp.

Status

Strävt blåsljud som hörs bäst vid sidan av bröstbenet på patientens vänstra sida och då patienten ligger på vänster sida.

Utredning

EKG, hjärt-lungröntgen, ultraljudsregistrering av hjärtklaffarnas och hjärtrummens rörelser med ekokardiografi.

Behandling

Besvärsfria patienter skall kontrolleras regelbundet men behöver ingen behandling. Övriga patienter, inkluderande dem med förmaksflimmer, bör bedömas av hjärtläkare som tar ställning till eventuell operation.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.