08 July, 2020

Blåsljud vid förträngning av halspulsådern

Orsak(-er)

Förkalkningar i halspulsådern.

Symtom

Oftast har patienten inga besvär. Ibland kan dock patienten få slaganfall, ensidig kortvarig synnedsättning (amaurosis fugax) eller en sk TIA-attack som en följd av blodkärlsförträngningen.

Status

Ett ”strävt” blåsljud hörs då man lyssnar över blodkärlet med ett stetoskop.

Utredning

Kartläggning av ärftliga faktorer i samband med patientens sjukdomsberättelse. Röker patienten?
Saknar patienten symtom kontrolleras blodtryck, blodfetter, blodsocker, blodvärde (Hb), blodplättar och antalet röda blodkroppar.
Har patienten symtom görs dessutom en undersökning med ultraljud av halsblodkärlen, sk dopplerundersökning.

Behandling

Behandling med blodproppsförebyggande mediciner t ex acetylsalicylsyra (ASA) 75 mg 1 tabl dagligen.
I övrigt sedvanliga förebyggande åtgärder för att förebygga hjärtkärlsjukdomar.
Vid kraftigt förträngda blodkärl (mer än 70%-ig förträngning eller uppmätt högsta flödeshastighet i kärlet 3,2 m/sek) är målet att patienten skall opereras inom 2 veckor även om patienten är över 80 år. Ett operativt ingrepp har visat sig vara bättre för att förebygga blodpropp i hjärnan (stroke) än behandling med tabletter.