03 July, 2020

Blåsljud vid aortaklaffsvidgning

Orsak(-er)

Vidgning i stora kroppspulsådern (aorta) av den del som ansluter till hjärtat eller sjukdom i klaffen.
Högfrekvent blåsljud som hörs bäst i mellanrummet mellan 2:a och 3:e revbenet på patientens högra sida. Hörs bäst om patienten sitter något framåtlutad vid undersökningen. Ibland noteras lågt systoliskt (undre) blodtryck, dvs. högt pulstryck.

Symtom

Ofta lång period utan att patienten har några symtom. Patienten kan dock känna ”hårda” hjärtslag. Så småningom tilltagande andningssvårigheter och sviktande hjärtfunktion.

Diagnos

Högfrekvent blåsljud som hörs bäst i mellanrummet mellan 2:a och 3:e revbenet på patientens högra sida. Hörs bäst om patienten sitter något framåtlutad vid undersökningen. Ibland noteras lågt systoliskt (undre) blodtryck, dvs. högt pulstryck.

Utredning

EKG, hjärt-lungröntgen, ultraljudregistrering (UCG) av hjärtklaffarnas och hjärtrummens rörelser.

Behandling

Har patienten inga symtom och i övrigt normala prover, kan man lugnt avvakta.
Övriga patienter bedöms av hjärtläkare som bör ta ställning till eventuell operation.