08 July, 2020

Blåsljud vid aortaklafförträngning

Orsak(-er)

Ofta åldersförändrad, stel klaff. Numer är det sällsynt att förändringen är del av en reumatisk klaffsjukdom.
Forskning visar att inflammatoriska processer ligger bakom aortaklaffförträngning (aortastenos). Detsamma gäller åderförkalkning.

Symtom: Kärlkramp, yrsel, andfåddhet.

Status

Strävt blåsljud som hörs bäst i mellanrummet mellan 2:a och 3:e revbenet på patientens högra sida. Kan ibland också höras över blodkärlen upp mot halsen. Blåsljudet kan försvinna helt vid försämrad hjärtfunktion. Svag eller ohörbar andra hjärtton.

Åtgärd(-er)

EKG, hjärt-lungröntgen, ultraljudregistrering (UCG) av hjärtklaffarnas och hjärtrummens rörelser.

Behandling

Hos patient utan symtom och även i övrigt normala värden kan man lugnt avvakta. Övriga patienter bör komma till hjärtläkare för bedömning. Operativt ingrepp i hjärtklaffen övervägs även på patienter över 80 år. Det finns ännu ingen etablerad anti- inflammatorisk behandling gentemot denna sjukdom.