28 May, 2020

Lågt antal vita blodkroppar

(Leukopeni)

Definition

Minskning av antalet cirkulerande vita blodkroppar (granulocyter, B-celler eller T-celler) till LPK-värde under 3,0 x 109/L. Granulocyter under 0,5 x 109/L innebär stor risk för infektioner.

Orsak(-er)

Infektion t ex influensa, malaria, HIV, TBC, allmänpåverkan på kroppen (sepsis).
Läkemedel t ex cellgifter (cytostatika), medel mot överaktivitet i sköldkörteln.
Sjukdomar i benmärgen.
Förstorad mjälte .
Strålning.
Vitamin-B12- och folsyrabrist.

Symtom

Till en början oftast inga symtom alls.
Så småningom feber, halsont och andra infektionstecken. Sår i och runt munnen, på kroppen, runt ändtarm och slidan är vanliga.

Diagnos

Patientens sjukhistoria, den klinisk undersökning och kompletterande blodprover ger ofta orsaken till det låga antalet vita blodkroppar.
Kroniskt lågt antal s k neutropena vita blodkroppar är i princip en uteslutningsdiagnos.

Utredning

Vita blodkroppar (LPK), fördelningen av olika typer av vita blodkroppar (Diff), T-och B-celler (immunfenotyp, Facs), sänka (SR), snabbsänka (CRP). Benmärgsundersökning kan bli aktuellt.

Behandling

Riktas mot bakomliggande orsak.
Ofta krävs antibiotika och behandling mot svampinfektioner.
Patienten bör undvika kontakt med infekterade personer.
Munsköljningar och användning av mjuk tandborste.