22 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Lågt antal blodplättar

Definition

Koncentration av blodplättar i blodet (TrombocytPlasmaKoncentration, TPK) under 150 x 109/L.

Orsak(-er)

Kan utgöra en självständig åkomma, sk Primär trombocytopeni.
Sekundär trombocytopeni ses

  • vid nedsatt produktion av trombocyter i benmärg. Detta ses i samband med aplastisk anemi, leukemi, lymfom, strålning, kemoterapi, vissa läkemedel (t ex tiaziddiuretika) och vid uttalad alkoholkonsumtion.
  • i efterförloppet till virusinfektioner som t ex påssjuka, kikhosta och röda hund.
  • vid ökad nedbrytning av blodplättar i blodet. Detta ses vanligen vid sjukdomen Idiopatisk trombocytopen purpura men lågt antal blodplättar förekommer också vid autoimmuna sjukdomar som t ex SLE, utbredd inflammation i blodkärsväggen (polyarterit) samt i samband med graviditet. Dessutom som en komplikation till behandling ffa med heparin.
  • vid förstorad mjälte då blodplättarna samlas i mjälten.

Symtom

De flesta patienter med blodplättar (TPK) över 50 x 109/L saknar symtom.
Generellt får patienten en ökad blödningsrisk då antalet understiger 20 x 109/L. Detta ser man genom små punktformade blödningar på ffa underbenen. dessutom kan det bli slemhinneblödningar i mun, näsa, mag-tarmkanal, urinvägar och vagina. Menstruationerna blir stora. Det uppstår lätt blåmärken i huden även efter mindre slag.

Diagnos

Patientens sjukdomsberättelse och klinisk undersökning. Då det låga antalet blodplättar är konstaterat, efterforskas utösande orsak.

Utredning

Hos patienter med blodplättar (TPK) under 80 x 109/L analyseras TPK i citratrör för att utesluta pseudotrombocytopeni.
I övrigt kontrolleras blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP), vita blodkroppar (LPK), fördelningen på olika typer av olika vita blodkroppar (Diff) och leverprover.
Datortomografi eller ultraljud av buk görs vid såväl mjält- som leverförstoring.

Behandling

Isolerat lågt antal blodplättar med blödning samt vid kombinationen lågt TPK+ lågt Hb + lågt LPK remitteras akut till medicin- eller hematologklinik.
Vid TPK under 80 x 109/L samt vid TPK-värden över 80 x 109/L och där bakomliggande orsak till det låga antalet blodplättar inte kunnat fastställas: kontakt med hematologklinik.
I övrigt behandlas grundsjukdomen och blodplättarna kontrolleras.
Patienter med lågt antal blodplättar (trombocytopeni) skall ej använda acetylsalicylsyrabehandling (ASA).

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom