08 July, 2020

Inflammation i lymfkärl

(Lymfangit)

Orsak(-er)

Streptokock- eller stafylokockinfektion i sår, varböld i hud eller i kroppens mjukdelar.
Svampinfektion mellan fingrar och/eller tår.

Symtom

Röda streck på huden. Sitter såret eller varbölden på armar eller ben kommer de röda strecken på den sida om såret som är närmast kroppen. De röda strecken på huden utgörs av vidgade blodkärl som en följd av vidgade lymfkärl och de är ej tecken på infektion i blodkärl eller tecken på allmän blodförgiftning.
Till en början har patienten diskreta/inga besvär förutom strecken på huden. Så småningom temperaturstegring och svullna lymfkörtlar.
Det finns en risk för allmän blodförgiftning (sepsis).

Diagnos

Den kliniska bilden ger diagnosen.

Alternativa överväganden

Inflammation i en ytlig ven (tromboflebit). Vid dessa tillstånd kan man känna en tydlig ömmande ”sträng”.

Utredning

Undersökning av av regionala lymfkörtelstationer t ex i axelhåla, på hals och i ljumskar. Eventuellt kontrolleras snabbsänka (CRP).

Behandling

Penicillin V 1g 1x 3 i 10 dagar.
Vid djup sårinfektion ges flukloxacillin 750 mg 1×3 i 10 dagar.
Varbölder öppnas med kirurgisk kniv.
I görligaste mån görs drabbad kroppsdel orörlig.