08 July, 2020

Högt antal vita blodkroppar

(Leukocytos)

Definition

Leukocytplasmakoncentration (LPK) över 11 x 109/L.
Kliniskt är det oftast de vita blodkroppar, som brukar kallas för neutrofila granulocyter, som ökar i antal.

Orsak(-er)

Lätt förhöjt LPK (11-30 x 109/L): rökare, fysisk eller psykisk stress, bortopererad mjälte, behandling med kortison, litium eller NSAID.
Måttligt förhöjt LPK (30-50 x 109/L): infektion, inflammation, blodcancer.
Kraftigt förhöjt LPK (över 50 x 109/L): akut eller kronisk leukemi. OBS! Leukemiliknande reaktioner som t ex infektion kombinerat med cancersjukdom, kan också ses med LPK över 50 x 109/L.

Utredning

Patientens sjukdomshistoria och status får vägleda utredningen.
Upprepade prover angeläget eftersom de vita blodkropparna är kortlivade celler.
Vita blodkroppar (LPK), fördelningen på olika typer av olika vita blodkroppar (Diff), blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP).
Tänk i absoluta tal, ej procent.

Behandling

Riktas mot orsaken till det höga antalet vita blodkroppar.
LPK-stegring i samband med stress normaliseras spontant några timmar efter det att utlösande moment till stressen upphört. Vid kvarstående högt antal vita blodkroppar: Kontakta blodspecialist.