03 July, 2020

Eosinofili

Eosinofili

ICD-10: D72.1

Definition: 

Onormalt högt antal eosinofila granulocyter i blod eller ansamlade i olika organ.

Mild eosinofili: 0.7 till 1.5 X 109/L.

Moderat eosinofili: 1.5 – 5 X 109/L.

Svår eosinofili: >5 X 109/L.

 

Orsak: 

Mild och moderat eosinofili ses vid: allergisk rhinit, näspolyper, hösnuva, astma, allergiska läkemedelsreaktioner, parasitsjukdomar. Svår eosinofili ses oftast i samband med masksjukdomar som askaris, vid trikinos och andra parasitsjukdomar som ff.a förekommer i tropiska miljöer.

Eosinofili ses också i samband med kollagena sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar samt många hudsjukdomar.

 

Diagnos: 

Anamnes (Allergiska besvär? Hösnuva? Astma? Atopi? Utsatt för allergen i arbete eller på fritid? Läkemedel? Utlandsresor?). Noggrann undersökning av luftvägar inklusive näsa, hud, lymfkörtlar och buk.

 

Utredning: 

Om uppenbar orsak till eosinofilin saknas kontrollera maskägg/faeces, serologisk parasitundersökning, RAST för ett begränsat antal allergen. Pricktest.

 

Behandling

Den bakomliggande sjukdomen behandlas på lämpligt sätt. Har någon orsak till eosinofilin inte kunnat påvisas gör en ny diff-kontroll efter 1 – 2 månader. Om eosinofilin är över 1.5 – 5 X 109/L och kvarstår mer än 6 månader måste ett idiopatiskt hypereosinofilt syndrom misstänkas och kontakt bör tas med hematolog.