23 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Blodsmitta, stick-, skär- och stänkskador

Stickskador. Blodsmitta

Definition:

Kanylstick, skärskador, stänk i mun, på slemhinna eller öga hos sjukvårdspersonal där blodsmitta kan befaras.

 

Utredning:

Omedelbart: Prov på personal (”nollprov”): HbsAg, anti-HCV, anti-HBs, anti-HIV. Prov på pat (efter tillåtelse): HbsAg, anti-HCV, anti-HIV. Begär telefonsvar inom 48 tim.

Uppföljning: Om misstanke på blodsmitta från okänd person följes med HbsAg, anti-HCV och anti-HIV efter 3 resp. 6 mån.

 

Behandling

Vid stänk desinficeras hud med 70 % sprit. Vid stänk i öga sköljs rikligt med vatten eller isoton koksaltlösning.

Vid stick/skärskada vaccineras personal omedelbart (=inom 48 tim): inj Engerix-B i.m i överarm (dock ej individ med under senaste 2 åren säkerställd titerstegring av anti-HBs > 100IU/l).

Om svar på patientprov HbsAg inom 48 tim och då detta är positivt; vaccinera med Engerix-B enl snabbschema 0, 2- resp. 6 veckor. Följ upp med titersvar efter 3 och 6 månader! Positivt provsvar senare än 48 timmar föranleder kontakt med infektionskliniken om personal ej vaccinerats under denna tid. Om patientens HbsAg är negativt: Fullfölj vaccination mot hepatit B om denna påbörjats – efter ytterligare 1 resp. 6 månader. Följ med anti-HBs 6 veckor efter slutförd vaccination.

Om patientens blodprov är positivt betr. hepatit C; följ upp med anti-HCV hos personal efter 3 resp. 6 månader. Om patientens blodprov är positivt betr. HIV; kontakta infektionsklinik. Uppföljande prov hos personal efter 3 resp. 6 månader.

 

 

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom