28 May, 2020

Akut myeloisk leukemi, AML

Akut myeloisk leukemi. AML

ICD-10: C92

 

Definition:

Ansamling i benmärgen av patologiska omogna förstadier till myeloiska celler (granulocyter, monocyter) men även erytro- och megakaryocytleukemier förekommer. Ansamlingen av de patologiska cellerna leder till störd blodbildning. Debutsymtomen är oftast neutropeni- och anemirelaterade.

 

Orsak:

Oftast okänd. Alla leukemier ökar efter exposition av lösningsmedel (bensen) eller joniserande strålning. Uppträder liksom non-Hodgkinlymfom efter strål- eller cytostatikabehandling mot annan malign sjukdom.

 

Symtom:

Feber/subfebrilitet, trötthet, svaghet, huvudvärk, avmagring. Infektioner (ÖLI, sårinfektioner, stomatit). Näsblod, hudblödningar, ökande menstruationsblödningar. ”Ömhet” i skelett och leder.

 

Status:

Diff visar oftast endast neutropeni. Antalet vita blodkroppar varierar men är oftast normalt eller lågt. Grav anemi. Trombocytopeni. Ibland förstoring av mjälte, sällan av lever eller lymfkörtlar. Extramedullära tumörer förekommer (hud).

 

Differentialdiagnos:

Aplastisk anemi, Mononucleos, Vitamin B12- och Folsyre-
brist.

 

Utredning:

Hb, TPK, LPK, Diff. Benmärgsutstryk inkl immunfenotyp verifierar diagnosen. Cytogenetisk analys mycket viktig för riskstratifiering.

 

Behandling

Remiss till hematologklinik för exakt klassifikation av sjukdomen samt cytostatikabehandling. Hög botfrekvens i lågriskgruppen. Högriskpatienter upp till 60 år är aktuella för behandling med allogen blodstamcellstransplantation