Opiater

Definition

Opiumpreparat är världens äldsta missbruks- och beroendeframkallande medel. I dag finns såväl naturliga som syntetiska produkter som har sitt ursprung i opium, framställt ur opiumvallmo.

Gruppen innefattar opium, morfin, heroin, metadon, kodein, fentanyler, buprenorfin och ketobemidon. Alla medel kan användas för att behandla smärta.

Symtom

Kroppsliga tecken: Sammandragna pupiller, stirrande blick, hängande ögonlock, svårigheter att stå på benen, illamående och kräkningar, förstoppning, långsam puls, sänkt blodtryck samt långsam andning. Försämrad talförmåga och långsamma rörelser, dämpade kroppsfunktioner.
Vid överdoser ger medlen snabba, dödliga förgiftningstillstånd på grund av andningsförlamning. Den drabbade kvävs.
Psykiska tecken: Likgiltighet eller sömnighet, sluddrande tal, kontaktsvårigheter, djup känsla av välbefinnande, bedövning och smärtlindring, känsla av inkapsling eller oberörbarhet, försämrad tids- och avståndsbedömning.
Abstinenssymtom kan ibland visa sig redan efter 1/–2 veckors intensiv tillförsel. Personen är likgiltig, orolig, rastlös, försummar sin hygien, har sjukdomskänsla, vidgade pupiller och svårigheter att fokusera blicken, rinnande näsa, kraftig salivavsöndring, illamående, kräkningar och diarréer.
Abstinensreaktionerna upphör omedelbart efter ny tillförsel av drogen vilket bidrar till fixering vid droganvändning.

Behandling

Patienter med dessa symtom och svårigheter ska ha snabb specialisthjälp, till exempel vid en narkotikapoliklinik. Där tar man ställning till om avgiftning skall ske farmakologiskt med metadon eller buprenorfin samt ger dessutom social- och psykologisk stödbehandling.
Om nedtrappnings-/utsättningsförsök utförs polikliniskt, kan dessutom klonidin i tablettform (preparatet finns endast på licens) ges enligt följande:
Dag 1: 75 mikrogram 3 gånger under dagen, kan ökas till max 500 mikrogram under första dygnet.
Fr.o.m. dag 2: Dosökning till max 150 mikrogram 6 gånger/dag. Behandlingen pågår till utsättningssymtomen klingat av. Därefter successiv nedtrappning av klonidindosen under minst 3 dagar.

Uppdaterad: 2017

2 Kommentarer

  1. maria skriver:

    Har fått metadon i lite över 6 år. Har under en längre tid försökt att trappa ut denna medicin, utan resultat. Det enda som hänt är att jag kommit ner i dos, men känner att jag verkligen vill bli av med denna medicin en gång för alla. Tyvärr får jag inte den hjälpen som jag skulle vilja ha för att klara av detta. Nu undrar jag om det finns någon som har lyckats trappa ut sitt metadon av egen fri vilja inte för att hen varit tvungen. Jag undrar även om det finns någon som får tex stesolid i samband med att hen har metadon. Där jag bor tillämpar dom inte detta inga benzo överhuvudtaget om man har metadon. Tacksam om någon vill svara.

    • Patrik skriver:

      Hej. Jag stog på Metadon 220mg/dygn fron och med 2007 fram tills 18:e Mars 2013, Jag tog även Benzo, Lyrica, Oxycontin, Morfin, sömnmediciner + lite annat. För att få någon effekt så tog jag Metadon under 3-5 dagar, sedan mer morfin under de andra dagarna osv. Detta var ingen rolig tid och jag begärde ett samtal med min läkare i Uppsala i februari 2013 och talade om att jag vill pröva att sluta med dessa preparat. Hon svarade kort och gott, ”då är du naiv om du tror att du kan sluta med det här, med dina problem”. Men i mars så bestämmde jag mig och jag tvärslutade med allt. Jag tog det sista en torsdag och lade in mig på avgiftning på lördagen, stannade där i tre veckor när jag frivilligt skrev ut mig, jag skippade också behandlingshem. Jag har nu varit helt ren sen dess, de första veckorna var hemska, men ändå inget mot hur man mår när man missbrukat en längre tid, 10 är för min del, inget funkade till sist. Men det bevisar att det går att sluta, jag hade försökt att trappa ned innan detta och stått ut i 3-4 timmar innan jag var tvungen att ta något mer. Men helt klart behöver man hjälp med att sluta och ha folk runt omkring sig som förstår vad man pratar om och inte sådana som står och talar om för en att gör si eller gör så, det funkade inte för mig. Lycka till

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.