09 July, 2020

Mefedron

Definition

Narkotiklassad ”nätdrog”.
Syntetiskt framställd ”uppåtdrog”, en centralstimulerare drog med effekt som en blandning av amfetamin/ecstasy/kokain.
Patienten får höjd självkänsla, höjd energi och aktivitet och blir upprymd.
Starkt beroendeframkallande.
Finns vanligen i pulver- eller tablettform; ”sniffas” resp sväljes. Injektions(miss)bruk förekommer. Svår att dosera. Halten mefedron i blod kan analyseras via lab.
Negativa effekter i form av koncentrationssvårigheter, minnesproblem mm. Påverkar serotoninsystemet. Ökad risk för utveckling av ett sk serotonergt syndrom om patienten har samtidig medicinering med mediciner som påverkar detta system. Patienten får då stora puliller, hög puls och svettas. Risk för förvirring/psykos och medvetslöshet. Dödsfall inträffar.