10 July, 2020

Kat

(Khat)

Definition

Drogkulturen med sin tyngd och sitt ursprung i Somalia/Östafrika men som nu sprids.
Efter några timmars tuggande av blad från speciellt träd, får personen en amfetaminliknande berusning . Till en början upprymdhet, senare under ruset inåtvändhet och depressiv/paranoid bild.
Vid dagligt bruk finns bl a en starkt ökad risk för hjärtinfarkt.
”Hemframställan” av den aktiva substansen (metkatinon) sker via Internetrecept. Även handel av metkatinom som framställts i illegala laboratorier sker via Internet. Denna variant av drogen injiceras.
Narkotikaklassad