01 April, 2020

Hallucinogener

Definition

Detta är ett samlingsnamn för såväl naturliga som syntetiska framställda ämnen som kan orsaka hallucinationer.
Exempel på sådana ämnen är LSD, psilocybin (från vissa svampar av släktena Psilocybe. Dessa svampar är inte narkotikaklassade), PCP (”angel dust”) och MDMA (”Ecstasy”).
Oftast intas dessa ämnen som små kristaller, droppar eller som svampbitar.

Symtom

Kroppsliga tecken: Stora vidgade pupiller som reagerar långsamt på ljus, snabb puls, förhöjd kroppstemperatur, överaktivitet, impulsivitet, kräkningar.
Psykiska tecken: Känslosamhet, öppenhet, välvilja, sexuellt intresse, ångest och panikkänslor, förvirring med hallucinationer, psykos.
Om drogintaget fortsätter uppkommer efter ett tag en slags känslomässig utbrändhet och man reagerar knappt för någonting. En ”zombieliknande” reaktion.

Behandling

De som söker hjälp ska få kontakt med den expertis som finns vid en narkotikapoliklinik.

Övrigt

Patientförening:
Anonyma Narkomaner, tfn 0771 13 80 00.
Föräldraföreningen Mot Narkotika, tfn 08-642 06 50.