09 July, 2020

GHB

GHB är ett organiskt lösningsmedel med nedsättande effekt på det centrala nervsystemet. Dessutom har GHB lugnande, ångestdämpande och hypnotiska egenskaper. Substansen är en vattenliknande, lite ”simmig” och oljig lösning.
GHB är narkotikaklassat och är förbjudet att såväl inneha som konsumera.
Effekten liknar alkoholens, men dosintervallet är betydligt snävare med stor risk för överdos. Några cl för mycket GHB medför djup medvetslöshet med risk för andningspåverkan, långsam hjärtrytm och kramper. Livshotande tillstånd!
Dricks kapsylvis, ibland blandat med juice.
Snabb toleransökning med behov av allt större doser och påtaglig risk för fysiskt beroende.
Svår abstinens med risk för delirium. Ibland våldsam aggressivitet.
Det krävs farmakologisk avgiftning under 2-4 veckor efter en tids regelbunden användning.