22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

GBL

(Gamma-butyrolakton)

Definition

Används av missbrukare för framställning av GHB i hemmamiljö. Kan även konsumeras direkt.
Omvandlas i kroppen till GHB, ger liknande effekter.
Ej narkotikaklassat p g a mycket omfattande industriell användning. Är dock klassat som hälsofarlig vara och är därigenom förbjudet för enskild person att inneha och hantera.
Kan beslagtas.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom