03 July, 2020

DXM

(Dextrometorfon)

Definition

Narkotiklassad ”Internetdrog”.
Är en opioid (se avsnittet Opiater i detta kapitel) med dess risk för nedsatt andningsdfunktion och död.
”Neråtdrog” med inåtvända upplevelser.
Svårdoserad, nedsatt andningsfunktion kommer först efter flera timmar, då redan intaget kan ha blivit högt för att uppnå en tillfällig ruseffekt. Andningspåverkan förstärks av samtidigt alkoholintag.