Cannabis

Definition

Cannabis finns i olika former med varierande styrka. Intas oftast genom rökning av hemrullade cigaretter av det svagare marijuana eller piprökning med det starkare hasch (haschisch) eller ännu mer koncentrerat cannabisextrakt.
Det är halten av det kemiska ämnet THC (tetrahydrocannabinol) som avgör ruseffekten. Denna ruseffekt kan vara i några minuter upp till några timmar. THC stannar länge i kroppen eftersom det bryts ner långsamt. THC går att spåra i kroppen lång tid (upp till 30 dygn) efter ett enstaka rus.

Symtom

Kroppsliga tecken: Stora vidgade pupiller, blodsprängda ögon, hängande ögonlock, hastig puls, förhöjt blodtryck, torrhet i mun eller illamående med kräkningar.
Psykiska tecken: Omotiverade lyckokänslor med skrattanfall, pratsamhet och livlighet. Förändrad uppfattning av tid, rymd och avstånd. Förhöjd självkänsla, minskad självkritik och sviktande omdöme som kan resultera i ansvarslösa handlingar. Sämre inlärningsförmåga, koncentrationsproblem, försämrat när- och långtidsminne, sömnrubbningar, långsamma reflexer och koordinationsrubbningar.
I svårare fall ses oro, desorientering och aggressivitet. Efter stora doser cannabis kan det uppstå hallucinationer och psykoser. Känsligheten är individuell och inte förutsägbar.
Efter en längre tids missbruk kommer bestående störningar som långdragen trötthet (”seghet”), bristande intresse för omvärlden, misskött hygien, förvrängd logik och genomgripande personlighetsförändringar.

Cannabisrökning i tonåren ökar påtagligt risken för schitzofreni senare i livet!

Behandling

De som söker hjälp för cannabisproblem bör få kontakt med den expertis som finns vid en narkotikapoliklinik.
Bästa förebyggande behandling är att föräldrar avstyr tobaksrökning hos sina barn. Få eller inga icke-rökare missbrukar cannabis!

Övrigt

Patientförening:
Anonyma Narkomaner, tfn 0771-13 80 00
Föräldraföreningen Mot Narkotika, tfn 08-642 06 50.

Uppdaterad: 2017

2 Kommentarer

  1. N skriver:

    Hej. Ville bara meddela att det ni skriver om att Cannabis röks av Få eller inte alls av icke-rökare, denna information är väldigt missvisande då folk som röker och har det som daglig vana inte röker tobak överhuvudtaget, att påstå att cannabis ger hallucinationer är också missvisande då folk har rökt väldigt stora mängder (över 10 gram på en kväll) och aldrig uttalat sig om någon hallucination. Hastig puls och förhöjt blodtryck får man, dock bara under början av ruset och i slutet av ruset innan det lägger sig. Koncentrationsproblem är ingen självklarhet det heller då många ADHD/ADD patienter får bättre koncentration av cannabis, värt att nämna är också att ADHD patienter slipper ratlösheten och får MYCKET lättare att sitta stilla. Förhöjd självkänsla och minskad självkritik får man av Kokain (bensoylmetylekgonin) och inte av Cannabis. Illamående blir man om Cannabis är utblandat med Tobak, cannabis lindrar illamående hos cancer patienter under behandling. Försämrat Närminne får man, dock inte försämrat långtids-minne. Försämringen av närminnet återställs till normalt efter en tid utan Cannabis. Hasch behöver inte vara starkare än Marijuana, Marijuana behöver heller inte vara svagare än Hasch. THC är inte den enda kemiska förening som bidrar till ruset, även CBN och CBD bidrar till ruset. Det finns olika sorter av cannabis vilka är: Cannabis Sativa (Känns mer i huvudet än i kroppen) och Cannabis Indica som ger ett mer avslappnat (couch-lock) rus. Väldigt mycket missvisande information som gör att Cannabis framstår mer som en blandning av LSD och Kokain. Det skulle vara mycket bättre om informationen om cannabis var mer neutral då det gör mer nytta än skada. Jag säger inte heller att det är bra att röka cannabis. Det är väldigt bra i medicinskt syfte däremot. Hurvida man får psykoser av cannabis är VÄLDIGT omtalat så det är också missvisande information då det inte finns info om detta. Ingen har dött på cannabis, inte ens aporna som det testades på. Prova stå i ett rum med enbart cannabisrök i så dör nog dom flesta av syrebristen.

    • Christer skriver:

      Cannabis gör mer skada än nytta. Droger gör användare dummare och långsammare och FHI för statistik över plötsliga dödsfall relaterade till cannabis, ett antal som tyvärr är stigande. Den skapa sociala handikapp eftersom man inte kan utföra några ansvarsfulla arbeten som cannabisanvändare och dessutom upplever världen annorlunda under ruset. På lång sikt är cannabis negativ för individen eftersom man stannar i sin personliga utveckling. Avancerade cannabisanvändare lever inte i samma värld som oss andra och har berövat sig själv sin metala förmåga att lära och dra slutsatser av livet. Det är bara tragiskt att försöka föra fram cannabis som en ”ofarlig” eller ”nyttig” drog.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.