22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Butandiol

Definition

Klassat som hälsofarlig vara. Förbjudet för enskild att inneha och hantera. Ej narkotikaklassad eftersom det finns en stor industriell användning.
Klarröd eller blåaktig vätska.

Orsak(-er)

Efter intag av detta ämne sker en nedbrytning till GHB (se detta avsnitt för mer info). Ger liknande rus.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom