03 July, 2020

Urinvägsinfektioner hos barn

(Cystit / Pyelonefrit)

Definition

Förekomst i urinen av en och samma bakterie, helst efter 2 urinodlingar. Mittstråleprov.

Njurar Bakterieantalet skall överstiga 50 000 bakterier/ml av en och samma bakterieart. Lägre bakterieantal om urinen funnits i blåsan bara under en kort tid.

Symtom

Blåskatarr (cystit): Lätt feber, smärta i magtrakten, ibland försämrad viktuppgång. Sveda vid vattenkastningen. sängvätning (enures).
Njurbäcken- och njurinflammation (pyelonefrit): Temp över 38,5°C, kräkningar, allmänpåverkan och ibland smärtor mellan bröstkorg och höftbenskam.

Status

Se symtom ovan.
Dessutom snabbsänka (CRP), som är mindre än 20 vid blåskatarr högre än 20 vid njurbäckeninflammation. Ibland dålig viktuppgång ffa hos spädbarn..

Utredning

Urinsticka och urinodling vid 2 tillfällen, snabbsänka (CRP).
Barn under 2 år skall ha kontakt med barnläkare för utredning av eventuell reflux (urin ”läcker” ut från blåsan tillbaka upp i urinledarna upp mot njurarna) eller annan missbildning.
Alla barn med diagnosen pyelonefrit skall utredas av barnläkare.

Behandling

Mot blåskatarr ges trimetoprim eller nitrofurantoin under 3–5 dagar. Flickor över 3 år utreds efter tredje blåskatarren, pojkar efter den första.
Mot njurbäckeninflammation ges trimetoprim-sulfa i 10 dagar. Alla fall ska utredas av barnläkare.
Kontrollodling av urin skall, efter behandling, ske på alla barn som haft urinvägsinfektion.