07 July, 2020

Tredagarsfeber

(Exanthema subitum)

Orsak(-er)

Virus.
Tid från smitta till symtom (inkubationstid): 7–14 dygn.

Symtom

Drabbar barn som oftast är under 3 år. Barnet får akut, ofta hög feber upp mot 40°C i 3–4 dygn. Utslagen kommer när febern försvinner. Trots feber och utslag är barnet ofta förvånansvärt opåverkat. Ibland förekommer att barnet får kramp vid temperaturstegringen. I svalget ses en lätt rodnad av slemhinna och halsmandlar och man kan ibland känna en förstorad lever. På huden ses skära till rosa upphöjda utslag med 2–3 mm i diameter. Utslagen flyter inte samman och försvinner då man trycker på dem.
Efter 3 dagar försvinner alla utslag spontant.

Behandling

De symtom patienten har, skall behandlas. Vid feber rekommenderas febernedsättande t ex paracetamol och eller ibuprofen.
Patienten har inga komplikationer i samband med sjukdomen.