09 July, 2020

Spolmask

(Ascaris)

Orsak(-er)

En 15–30 cm lång mask, som lever i människans tunntarm. Spolmasken finns framför allt i länder med dålig hygien.

Symtom

Ofta inga alls. I sällsynta fall tarmvred. Larven vandrar från lunga till matstrupe och vidare till tarm där den mognar till mask. Patienten kan faktiskt hosta upp larver.

Diagnos

Masken upptäcks i avföringsprov, eventuellt med hjälp av mikroskop.

Behandling

Mebendazol