01 July, 2020

Scharlakansfeber

(Scarlatina)

Orsak(-er)

Bakterier (betahemolytiska streptokocker).
Tid från smitta till symtom: 2–5 dygn.

Symtom

Ofta finprickigt hudutslag med sandpappersstruktur. Panna och kinder kan vara rodnade, blekhet runt munnen. Smultrontunga.
Utslagen börjar ofta i ljumskar och går sedan mot knäveck, armhålor och därefter bålen. Slutligen utslag på armar och ben.
Utslagen kan så småningom sammanflyta. Efter 1-4 veckor kommer fjällning.
Utöver hudsymtomen kan patienten få ont i halsen, kräkningar, buksmärtor. Svalget är ilsket rött, halsmandlarna är förstorade och rodnade. Sprickor i mungiporna. Feber upp till 40°C förekommer under de 3-4 första dagarna med halsont och utslag.
Komplikationer: Öroninflammation, lunginflammation, inflammation i njurarnas kärlnystan (glomerulonefrit).
Smittsamhet: 2 dagar efter penicillinbehandling avtar smittsamheten snabbt.
Syskon bör stanna hemma 3 dagar efter behandlingens början.

Diagnos

Streptokockbakterier påvisas i halsen via snabbtest eller odling.

Behandling

Penicillin. Vid penicillinallergi behandlas patienten med erytromycin.