09 July, 2020

Röda hund

(Rubella)

Orsak(-er)

Virus.
Tid från smitta till symtom (inkubationstid): 2–3 veckor.

Symtom

Till en början svullnar lymfkörtlar upp, framför allt i nacken och bakom öronen. Körtlarna blir ömma.
Efter 4–5 dagar börjar blekröda utslag visa sig, först i ansiktet och sedan ned mot bålen, samtidigt som temperaturen går upp till 38°C.
Äldre barn kan få huvudvärk och må illa. Ibland får barnet ont i kroppen och känner ledsmärtor.
Smittsamhet: Barnet kan smitta omgivningen redan innan några symtom visat sig och fortsätta så till dess att hudutslagen försvunnit.
Sjukdomen är numer allt mera sällsynt pga allmänvaccination med MMR.
I allmänhet livslång immunitet.
Komplikationer: Om en gravid kvinna, som saknar immunitetsskydd mot Röda hund, smittas av sjukdomen under graviditetens tre första månader, finns risk för att fostret drabbas av missbildning.

Behandling

Riktas mot symtomen.
Barnet skall vara hemma från dagis/skola 3–7 dagar.
Vuxna, ovaccinerade kvinnor som ej har haft Röda hund, rekommenderas att vaccinera sig om graviditet planeras. Med ett blodprov kan man konstatera om kvinnan haft Röda hund eller ej.