03 July, 2020

Påssjuka

(Parotit)

Orsak(-er)

Virus.
Tid från smitta till symtom (inkubationstid): 2-3 veckor.

Symtom

Förkylningskänsla, illamående och huvudvärk. Under något dygn stiger temperaturen något till dess att spottkörtlarna framför ytteröronen börjar svullna. Därefter stiger temperaturen till 39–40°C och når sitt maximum på andra dagen.
Komplikationer: Testikelinflammation med risk för framtida sterilitet. Hjärn- och hjärnhinneinflammation. Inflammation i bukspottkörteln.
Smittsamhet: Smittar från någon dag före de första symtomen till dess svullnaden i spottkörtlarna gått över. God immunitet.

Behandling

Riktas mot symtomen. Smärtstillande och febernedsättande medel vid behov.
Hemma från dagis/skola 1-2 veckor beroende på hur länge svullnaden varar. Friska barn från ”smittade hem” får gå i skolan.
Vuxna män som är ovaccinerade och som ännu inte haft påssjuka rekommenderas att vaccinera sig pga risk för ofruktsamhet (infertilitet).
Allmän vaccination av barn vid 18 månaders ålder mot mässling, påssjuka och röda hund (MMR-vaccin). Förnyad vaccination i 6-8-årsåldern.