Läs- och skrivsvårigheter

(Dyslexi)

Behandling

Problemen finns hos ungefär 1 barn i varje klass. Vid uttalade besvär skall barnet göra ett speciellt läs- och skrivtest hos specialpedagog eller psykolog, i regel med skolans hjälp.
Specialpedagogiska metoder, ofta datorbaserade, har arbetats fram för barn med läs- och skrivsvårigheter.
Barn med läs- och skrivsvårigheter kan kräva muntligt test/prov i skolan istället för skriftligt.
Det är viktigt att barnet får testa sin syn.

Övrigt

Dyslexiförbundet FMLS, www.fmls.nu

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.