20 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Läs- och skrivsvårigheter

(Dyslexi)

Behandling

Problemen finns hos ungefär 1 barn i varje klass. Vid uttalade besvär skall barnet göra ett speciellt läs- och skrivtest hos specialpedagog eller psykolog, i regel med skolans hjälp.
Specialpedagogiska metoder, ofta datorbaserade, har arbetats fram för barn med läs- och skrivsvårigheter.
Barn med läs- och skrivsvårigheter kan kräva muntligt test/prov i skolan istället för skriftligt.
Det är viktigt att barnet får testa sin syn.

Övrigt

Dyslexiförbundet FMLS, www.fmls.nu

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom