22 October, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Körtelfeber

(Mononukleos)

Orsak(-er)

Infektion orsakad av Epstein-Barr-virus.

Symtom

Halsont, sväljningssvårigheter, i många fall tydlig allmänpåverkan. Feber, oftast 39°C. Ibland dominerar enbart körtelsvullnaden.

Status

Hög feber, svullnad kring ögonen, inflammation av halsmandlarna som får smetig, gulvit beläggning.
Mjälte och lever svullnar upp.
Svullna lymfkörtlar.
Hudutslag, framför allt efter antibiotikabehandling (ampicillin).

Alternativa överväganden

Halsfluss orsakad av streptokocker (vid misstanke görs en odling på ett prov från slemhinnan i svalget). Det är inte ovanligt med både streptokock- och mononukleosinfektion samtidigt.
Virusinfektion med symtom från halsmandlarna.

Utredning

Blodprovet Monospot är positivt efter 1 veckas sjukdom.
Vid undersökning av de vita blodkropparna (diff.) ses en ökning av de typer som kallas monocyter och de som kallas lymfocyter.
Även specifika antikroppar (Paul Burnells reaktion) kan analyseras.
Levervärden (framför allt ALAT) stiger lika tidigt som monospottestet.

Behandling

Saknas mot virus. Åtgärderna riktar sig mot de symtom patienten har.
Patienten bör undvika fysisk träning så länge levervärdena är onormala vilket de kan vara i 3-4 månader.
Fysisk träning skall också undvikas så länge man kan känna lever eller mjälte.
Man undviker också att ge patienten antibiotika, särskilt ampicillin, som kan ge utslag (icke allergiska, ofarliga utslag).
Näringspreparat som kan köpas receptfritt på apoteket med olika smaker kan vara bra att ge vid uttalade sväljningssvårigheter.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom