01 July, 2020

Hälta hos barn

Orsak(-er)

Infektioner, såväl bakteriella som virala.
Sjukdomen Juvenil kronisk artrit, en s.k. kollagen sjukdom.
Ortopediska sjukdomar t.ex. Coxitis simplex, Perthes sjukdom, skador.
Tillstånd efter infektion och vaccination.
”Växtvärk”.
Cancersjukdomar, särskilt leukemi. Hos äldre barn skelettumörer.
Även psykologiska orsaker förekommer.

Symtom

Små barn kan oftast inte förklara att de har ont i leder eller muskler. Istället blir dom kinkiga och irritabla och visar ofta smärtan genom hälta.

Diagnos

Coxitis simplex är den vanligaste orsaken till plötslig hälta hos förskolebarn. Barnet är ofta förkylt och får vätska i höftleden. Vätskan kan ses på ultraljud.
För diagnosen Juvenil reumatisk artrit talar ledsvullnad med ev. rodnad, värmeökning samt ev. feber. Särskilt om symtomen börjar i en stor led i benen.

Alternativa överväganden

Septisk artrit. Osteomyelit. Cancersjukdom.

Utredning

Utredning kan omfatta: sänka (SR), snabbsänka (CRP), blodvärde (Hb), analys av vita blodkroppar (Lpk, diff), trombocyter (TPK), avföringsodlingar, immunologiska markörer som ANA, RA-faktor, antikroppar mot Yersinia, Campylobacter och Borrelia.
Röntgen, ultraljud.
Ev. ledpunktion.
Blodutredningen kan bli omfattande.

Behandling

I allmänhet remiss till barnklinik för bedömning.