Förträngning av nedre magmunnen

(Pylorusstenos)

Definition

Förträngning av nedre magmunnen.

Symtom

Symtomdebut från 3 veckors ålder till 4 mån ålder.
Stora, projektilliknande kräkningar efter måltid. Konstant hungriga barn, dålig viktsuppgång.

Behandling

Kirurgisk åtgärd.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.