11 July, 2020

Flytning från underlivet hos barn

(Vulvovaginit)

Orsak(-er)

Kan bero på olika slags infektioner: streptokocker, stafylokocker eller hemofilusbakterier.
Ibland kan barnet ha stoppat upp ett främmande föremål som fastnat.
Någon gång ser man springmask, svamp, klamydia eller gonorré som orsak till besvären.

Symtom

Flytning från underlivet, klåda och sveda. Om kraftig rodnad runt ändtarmsöppningen tänk på streptokockinfektion s k ”stjärtfluss”.

Diagnos

Bakterieodling från själva flytningen.

Behandling

Allmänna råd om måttlig hygien, rena underkläder, skyddande salva. Bakterieodling och därefter riktad antibiotikabehandling.
Vid misstanke om främmande föremål i underlivet krävs vanligen narkos för att ställa diagnos och för att kunna avlägsna föremålet.