07 July, 2020

Femdagarssjukan. Femte sjukan

(Erythema infectiosum)

Orsak(-er)

Sannolikt virus.
Inkubationstid (d v s tid från smitta till utbrott av symtom): 1–2 veckor.

Symtom

Rodnande, varma kinder. Runt munnen är huden normalt blek. Kroppstemperaturen kan gå upp till 38,5°C. Rodnad hud och röda, nässelutslagsliknande fläckar (makulopapler) på armar och benens sträcksidor och på bålen. Rodnader är formade i girlanger och ”kartbilds-liknande” hudförändringar kan försvinna men strax återkomma. Ibland förekommer besvär från lederna.

Behandling

Riktar sig mot symtomen.