06 July, 2020

Feberkramp

Symtom

Kortvariga eller ihållande muskelkramper som pågår i högst 15 minuter.
Ses framför allt hos barn i åldrarna 1½ till 5 år och samtidigt som kroppstemperaturen är förhöjd. Barnet återhämtar sig snabbt efter anfallet.

Alternativa överväganden

Epileptiskt anfall, hjärn- och hjärnhinneinflammation.

Utredning

Krampanfallets varaktighet noteras. Normalt behöver ingen ytterligare utredning.
Vid osäkerhet om orsaken till krampanfallet tas kontakt med barnläkare. Hjärnans elektriska aktivitet kan registreras med hjälp av ett EEG.

Behandling

Första gången barnet krampar kan man mycket väl tänka sig att låta barnet observeras på barnklinik.
Barnet kläs av och baddas med kallt vatten över kroppen.
Därefter febernedsättande behandling i form av stolpiller för att motverka återfall. Barn under 1 år får paracetamol 60 mg 3–4 gånger dagligen, barn över 1 år får paracetamol 60–120 mg 3–4 gånger dagligen.
Till de barn som inte reagerar på paracetamolbehandling kan ibuprofen prövas.
Vid behov kan även diazepam ges i ändtarmen.