07 July, 2020

Falsk krupp

(Pseudokrupp)

Definition

Svullen slemhinna i halsen strax under stämbanden.

Orsak(-er)

Virusinfektion.

Symtom

Förekommer hos barn i åldrarna från 6 månader upp till 6 år.
En stund efter sänggåendet får barnet svårt att andas in, blir hes, får skällande hosta och lätt feber. Är ofta oroligt. Mellan revbenen kan man vid inandning se ”indragningar” i huden.

Alternativa överväganden

Inflammation i struplocket (epiglottit). Luftrörskatarr (tracheobronkit) vid förkylning.

Behandling

Lugn och ro.
Håll barnet upprätt i sittande ställning.
Avsvällande hostmedicin innehållande efedrin kan ges eventuellt i kombination med antiallergisk medicin (antihistamin).
Vid kraftigare påverkan på barnet ges kortisontabletter upplösta i vatten. Om barnet inte blir bättre av detta, måste det till sjukhus för observation och behandling.
Barnet får då inandas epinefrin och eventuellt syrgas.