07 July, 2020

Allergisk purpura

(Henoch-Schönleins purpura / Petekier)

Definition

Skada på blodkärlens inre skikt.

Orsak(-er)

Immunologiska mekanismer med inflammation i blodkärlen och där kroppen bildar antikroppar som i sin tur orsakats av att främmande ämnen t ex en infektion eller läkemedel kommit in i kroppen.
Uppträder hos barn i 4-10 års ålder, 1/–2 veckor efter infektion i övre luftvägarna.

Symtom

Till en början feber och allmän sjukdomskänsla efter det att patienten haft en övre luftvägsinfektion. Därefter uppträder utslag i huden – rodnade, punktformiga, millimeterstora hudblödningar. De finns särskilt på sätet och på underbenens framsida, ofta lika på båda benen.
I lederna uppstår smärta och svullnader. Även ansikte, händer, fötter och pungen hos pojkar kan svullna.
Buksmärtor förekommer, liksom svart avföring. Njurarna kan eventuellt påverkas, med blod i urinen och njurinflammation som följd.

Alternativa överväganden

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker (meningokockmeningit).
ITP dvs brist på blodplättar (trombocyter).
Blodcancer/Leukemi.

Utredning

Blodvärde (Hb), sänka (SR), trombocyter, analyser av vita blodkroppar (LPK och diff.), urinprov, snabbsänka (CRP), odling från svalget, streptokock A-test, blodtryck.

Behandling

Riktas mot symtomen. Paracetamol vid behov.
Allmänläkare utreder och kontrollerar barn med utslag i huden. Vid buksmärtor och/eller njurinflammation bör barnet däremot observeras på sjukhus.
Kortisonbehandling kan bli aktuell vid buksymptom med tarmblödning.