Sorkfeber. Nephropatia epidemica

ICD-10: B34 P (viros)

 

Definition:

Infektion av Puumalaviruset.

 

Orsak:

Inandning av Puumalavirus som sprids via skogssorkars urin/avföring/ saliv. Viruset finns i dammpartiklar där sorkar varit. Smittsituationer är där damm rörs upp och inandas, t.ex. städning av sommarstugor, ved- respektive höhantering. Ingen smitta person till person.

 

Symtom:

Influensaliknande med hög feber, myalgi, huvudvärk. Ibland buk- njur- ryggsmärtor. Anuri/oliguri som följs av polyuri. Ibland makroskopisk hematuri. Hudblödningar kan förekomma. Inkubationstid 1-8 veckor. Akut sjukdomsperiod under 1-2 veckor. Långdragen postinfektiös trötthet. Oftast beskedliga symtom med spontant tillfrisknande. Allvarligare symtom sällsynta men finns; t.ex. polyradikulit, meningoencefalit, dialyskrävande njursvikt. Genomgången infektion ger livslång immunitet. Förekommer norr om Dalälven. Insjuknande vanligast under november till april.

 

Utredning:

Diagnos via påvisande av virusspecifika IgM- antikroppar. IgG- antikroppar tyder på genomgången infektion och immunitet. S-Krea (ofta stegrat!), TPK (ofta sänkt!). U-alb, U-Hb (albuminuri + proteinuri + hematuri vanligt).

 

Behandling

Specifik behandling finns ej. Vaccin finns ej. Symtomatisk behandling! Anmälningspliktig sjukdom!

 

Egenvård:

Förebyggande gäller att undvika exponering och inandning av damm i misstänkt kontaminerade områden. Munskydd vid ved- höhantering. Städa i sommarstuga med våt trasa – binder dammet. Kratta fjolårs löv/gräs efter regn

 

 

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.