03 July, 2020

Penicillinallergi

Definition

Penicillin skall ej ges:

– Efter anafylaktiska symtom.

– Vid mucocutant syndrom.

– Vid serumsjukeliknande bild.

– Vid urtikaria eller kliande exantem inom de första 2 behandlingsdygnen eller vid urtikaria med ansiktssvullnad eller andningsbesvär (indikation för senare utredning vid specialistklinik).

– Vid svullnad/värk i leder.

 

Penicillin kan ges:

– Efter sent (> 2 dygn efter behandlingens insättande) exantem utan klåda.

– Efter magbesvär med illamående/diarré.

– Vid urtikaria eller kliande utslag som debuterat > 2 dygn efter behandlingsstart. Ge där första per orala dosen på mottagningen och observera patienten på mottagningen 1 timma. Ha normal akutberedskap inkl. adrenalin (Anapen eller Epipen 0,3 mg/dos).

Vid allergimottagningar kan testas ev pc- allergi genom blodprov utvisande ev antikroppar mot pc liksom cefalosporiner. Antikroppar uppträder tidigast 6 veckor efter reaktionen. Vid neg prov görs ett hudtest. Om även detta är neg ges en provdos på mottagningen med läkare närvarande.

Ersättningspreparat vid pc- allergi är erytromycin eller klindamycin. Fucidinsyra är alternativ till flukloxacillin.

 

Behandling

Aktuella Mediciner:

Erytromycin: T Ery-Max

Fucidinsyra: T Fucidin

Klindamycin: T Dalacin