09 July, 2020

Lungsäcksinflammation. Pleurit

ICD-10: J90

 

Orsak:

Virusinfektion (coxsackievirus B), pneumoni, lungemboli (av ex v djup ventrombos, förmaksflimmer), tuberkulos, revbensfraktur, asbestos, tumörer.

 

Symtom:

Stickande smärta som förvärras av hosta och djupandning.

 

Status:

Ibland auskultatoriskt gnidningsljud. Ev. buk- och bröstsmärtor.

 

Utredning:

Anamnes (infektioner, trauma). CRP; om neg avvakta 1-2 veckor med utredning då virusinfektion är vanligast. Kontrollera ev förekomst av DVT. Om ej bättre: Kompletterande utredning med röntgen och i övrigt med avseende på ovanstående orsaker.

 

Behandling

Infektionsbehandling med penicillin om det uppfattas som bakteriell genes (viros dock vanligt). I övrigt behandling mot ev. bakomliggande orsak. Ev. NSAID mot pleuritsmärta.

 

Aktuella Mediciner:

NSAID: T Diklofenak.