31 March, 2020

Lunginflammation orsakad av mykoplasma

Orsak(-er)

En bakterie utan cellvägg som heter Mycoplasma pneumoniae.

Symtom

Det tar 10-14 dagar från det att personen smittas tills symtomen börjar komma.
Till en början influensaliknande symtom med ont i svalget, måttlig feber, torrhosta och huvudvärk. Ofta finns liknande symtom i patientens omgivningen då denna typ av lunginflammation är ganska så smittsam.
Under en period av 1–2 veckor ökar symtomen alltmer med torrhosta, feber, huvudvärk till skillnad från ”vanlig” lunginflammation.
Oftast drabbas yngre personer, 5-35 år. Det typiska är att infektionen läker ut av sig själv. Det finns dock en svårare variant med värk i olika leder och påverkan på nervsystemet med smärtor eller förlamningar som följd.

Alternativa överväganden

Chlamydia pneumonie (TWAR).

Utredning

Patientens sjukdomsberättelse är viktig. Lungorna avlyssnas med stetoskop. Ibland tas lungröntgen. Sänkan kan vara lätt förhöjd. Antalet vita blodkroppar (LPK) är normalt eller lätt förhöjt. Med ett blodprov (elfores) kan diagnosen säkerställas. Provet visar en topp med Immunglobulin M 2-4 veckor efter symtomstart. Påvisande av köldagglutininer stöder mycoplasmadiagnosen.

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar utan läkemedel.
Vid allmänpåverkan eller långdragna förlopp behandlas patienten med tetracyklin (ej under 12 år) eller med erytromycin.
Luftrörskatarrer förorsakade av mycoplasma ska inte behandlas med antibiotika.