09 July, 2020

Lungcancer

ICD-10: C34 

Symtom:

Hosta, svettningar, andnöd, bröstsmärtor, pip i bröstet, hemoptys, avmagring, aptitlöshet, trötthet, svaghetskänsla, feber, tromboembolier, ledbesvär, trumpinnefingrar, urglasnaglar, neuropati, myastent syndrom, endokrina symtom, hyperkalcemi, Cushing, SLE, bindvävssymtom, heshet, sväljningsbesvär, vena cava superiorsyndrom, pleurasmärtor, skelettsmärtor, neurologiska symtom, lymfkörtelförstoring, hudmetastaser. Vanligen rökare. Ibland utan påtagliga symtom. Dålig prognos.

 

Utredning:

Rtg, SR, S-Ca.

 

Diagnos:

Lungröntgen. Kontrollröntgen ff.a. hos pat över 40 år och rökare.

 

Behandling

Om misstänkta förändringar: Remiss lungklinik.